@!@SMARTY:0:SMARTY@!@ @!@SMARTY:1:SMARTY@!@ @!@SMARTY:2:SMARTY@!@

Odnowa w Duchu Świętym

Diecezji Toruńskiej

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Rekolekcje letnie 2017 - zdjęcia

Rekolekcje letnie 2017 - zdjęcia

Zakończyliśmy tegoroczne rekolekcje letnie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Toruńskiej.

Od 6 do 9 lipca b.r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu odbyły się rekolekcje formacyjne Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Toruńskiej. Poprowadził je Ojciec Duchowny naszego WSD, a zarazem koordynator grup Odnowy Diecezji Toruńskiej, ks. dr Andrzej Kowalski. Katechezy głosili również ks. Maciej Kępczyński i p. Regina Dubiel - świecki koordynator wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
Tematem rekolekcji była wspólnota, jej miejsce w Kościele, a także oczekiwania Kościoła wobec niej. Rekolekcjonista ukazał nam różnice między grupą modlitewną a wspólnotą. W ćwiczeniach praktycznych uczestnicy mogli zdać sobie sprawę z tego jaką grupę tworzą – czy jest to grupa modlitewna, czy wspólnota, mogli określić się jaki rodzaj grupy chcą współtworzyć i w jaki sposób zadbać o jej dalszy rozwój.

Poznaliśmy również zagrożenia, na jakie narażeni są członkowie wspólnot, dlatego sporo uwagi poświęcono wzajemnym relacjom, które mogą budować lub prowadzić do podziałów.
Zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo każdemu z nas jest potrzebna wspólnota jako konkretna przestrzeń duchowego i ludzkiego wzrostu, formacji, uświęcenia i misji.
Czas rekolekcji był dla uczestników czasem świętym oraz czasem tętniącym życiem wspólnotowym.

ZDJĘCIA