@!@SMARTY:0:SMARTY@!@ @!@SMARTY:1:SMARTY@!@ @!@SMARTY:2:SMARTY@!@

Odnowa w Duchu Świętym

Diecezji Toruńskiej

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Diecezjalne Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

Diecezjalne Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

W dniach 11 - 14 lipca 2019 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego odbyły się rekolekcje dla członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, które działają na terenie naszej diecezji. W tym roku ten intensywny czas formacji poprowadził nasz koordynator ks. dr Andrzej Kowalski. Z zaproszenia na rekolekcje skorzystało prawie 60 osób.

Tematem rozważań była księga Apokalipsy św. Jana Apostoła, którą studiowaliśmy, ale przede wszystkim staraliśmy się zgłębić jej przesłanie, by nabrać nadzieję, do której Bóg zaprasza każdego, gdyż ofiarowuje udział w swoim ostatecznym zwycięstwie. To było historycznie ważne przesłanie dla Kościoła pierwszych wieków, który przeżywał ogromną nawałnicę prześladowań, ale to także przesłanie dla Kościoła na dzisiaj. Tylko modlitewne wczytanie się w Słowo Boże może sprawić, że to Słowo będzie czytało historię naszego życia, a także uzdrawiało nasze spojrzenie, by widzieć i rozumieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość z Bożej perspektywy. 

ZDJĘCIA