@!@SMARTY:0:SMARTY@!@ @!@SMARTY:1:SMARTY@!@ @!@SMARTY:2:SMARTY@!@

Odnowa w Duchu Świętym

Diecezji Toruńskiej

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Charis papieża Franciszka

Charis papieża Franciszka

W kościele Ducha Świętego w Toruniu, którym opiekują się księża jezuici, odbyło się spotkanie pt. „Charis papieża Franciszka w diecezji toruńskiej”. W sobotnie popołudnie zgromadzili się z całej diecezji liderzy i przedstawiciele wspólnot Odnowy w Duchu Świętym oraz różnych stowarzyszeń i grup, dla których doświadczenie chrztu w Duchu Świętym jest jednym z kluczowych wydarzeń na drodze ich wiary, nawrócenia, formacji i posługi w Kościele katolickim.

Okazją do tak szerokiego spotkania było powołanie 9 czerwca 2019 roku przy Stolicy Apostolskiej z inicjatywy papieża Franciszka nowego organizmu, który wspierałby zróżnicowaną rzeczywistość, do której należą wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, stowarzyszenia wiernych świeckich, szkoły ewangelizacji, czy grupy modlitewne. Nie jest to organ władzy, bo każda forma Odnowy pozostaje pod jurysdykcją kościelną, jakiej dotychczas podlegała z zachowaniem własnej tożsamości i dziedzictwa. Intencją papieża jest raczej pomagać w rozwijaniu się wszystkim, którzy przeżyli odnowienie wiary w doświadczeniu otwarcia się na działanie Ducha Świętego, aby cały Kościół katolicki mógł poprzez jedność wspólnot, wspólną ewangelizację, służbę ubogim oraz otwarcie ekumeniczne, zostać objęty „strumieniem łaski Bożego Ducha”. Ten papieski akt stanowi potwierdzenie autentyczności doświadczenia chrztu w Duchu Świętym w Kościele katolickim, a także wyznacza on nowy etap drogi dla całej rzeczywistości Odnowy, by propagować w duchu nowych statutów odnowienie osobistej wiary każdemu katolikowi.
Spotkanie poprowadził ks. dr Andrzej Kowalski, a posługę muzyczną podjął się zespół „Projekt Przebudzenie”, który tworzą liderzy uwielbienia warszawskich katolickich wspólnot charyzmatycznych.
Zwieńczeniem spotkania było przejście do Bazyliki Katedralnej, gdzie sprawowana była uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Szamockiego z okazji konsekracji tej najważniejszej świątyni w diecezji, widocznego znaku jedności wszystkich diecezjan z biskupem ordynariuszem.