@!@SMARTY:0:SMARTY@!@ @!@SMARTY:1:SMARTY@!@ @!@SMARTY:2:SMARTY@!@

Odnowa w Duchu Świętym

Diecezji Toruńskiej

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Święto Jedności diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym

Święto Jedności diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym

W sobotni poranek, 30 września 2023 r. w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu,
w ramach Święta Jedności spotkały się wspólnoty Odnowy w Duchu
Świętym Diecezji Toruńskiej.
Obecne
były wspólnoty z Grudziądza, Chełmna, Lubawy, Grążaw oraz Torunia
na czele z księżmi opiekunami oraz liderami świeckimi.
Całość odbyła
się pod opieką diecezjalnych koordynatorów ks. Tomasza Kowalskiego i Agnieszki Cwik.
Gospodarzem spotkania była wspólnota “Dobry Pasterz” wraz z opiekunem ks. Mateuszem Bartkowskim.
Świętowanie połączone było z uczestnictwem w comiesięcznej Mszy św. w intencji uzdrowienia.
Rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas którejprosiliśmy o uzdrowienie fizyczne i duchowe,
polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu rodziny,
dzieci, młodzież, naszą Ojczyznę,
dziękowaliśmy Bogu za Jego obecność w najtrudnieszych
chwilach życia,
za dar wspólnoty jaką od 18 lat stanowią uczestnicy mszy oraz
wspólnot Odnowy.
W trakcie adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania,

Przed mszą ks. Prałat Stanisław Majewski, kustosz diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
serdecznie
powitał i pozdrowił obecnych kapłanów oraz przybyłych
wiernych życząc im wielu łask od Jezusa Miłosiernego.
Podczas Mszy św. której przewodniczył ks. Tomasz Kowalski,
Słowo Boże wygłosił poprzedni koordynator Odnowy
również ks. Kowalski, ale Andrzej.
W odniesieniu do czytania z Księgi proroka Zachariasza
wybrzmiała ważna myśl.
Mury jako takie są potrzebne. Te stawiane przez człowieka w
sensie dosłownym i przenośnym
dają poczucie bezpieczeństwa, osobistą przestrzeń do
życia, zapewniają intymność.
Dla wierzących jednak, którzy kroczą drogą wzrostu duchowego, to Bóg jest murem obronnym
i ostatecznie to On nam pomaga, broni, otula
swoją miłością i daje wolność.
Na koniec mszy, tak jak zawsze zostały poświęcone olej,
woda i sól.
Na zakończenie, co było wielką niespodzianką i radością, uczestnicy otrzymali

indywidualne błogosławieństwo, poprzez nałożenie rąk przez kapłanów.
Świętowanie zakończyła agapa przy pysznym żurku i daniach przygotowanych wspólnymi siłami.
Był to czas nie tylko na wzmocnienie ciala, ale rownież na podzielnie się
owocami letnich rekolekcji,
poznanie siebie nawzajem, zapoznanie z nowym koordynatorem
ks. Tomaszem.
Spotkaniu towarzyszyła radość z faktu bycia razem, wspólnotowego przeżywania wiary w Sanktuarium
i słów psalmu, śpiewanego podczas mszy, który głęboko
zapadł w serca: “Pan nas obroni, tak jak pasterz owce”.