@!@SMARTY:0:SMARTY@!@ @!@SMARTY:1:SMARTY@!@ @!@SMARTY:2:SMARTY@!@

Odnowa w Duchu Świętym

Diecezji Toruńskiej

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

  • Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

  • Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na Osobę, obecność i moc Ducha Świętego.

  • Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach Odnowy, lecz także
    w łonie całego Kościoła.

  • Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych.
  • Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów z pełnią życia Kościoła.